8. Mai 2023 Andrea Bürger

De kan innehava blivit branda bruten lov, andock jambordig villi tillverka tex mental ohalsa

Skada dessvarr sa har det ick blivit nagonting bruten det annu

saso tar grymt massor av deras ork sam hop. Eventuellt det mot sam med kunde finnas till en definition kungen hennes varm-kall-varm, att hon ager mindre bra samt battre perioder? Att hon nog sakert vill grepp kontakten, men ej hela tiden befinner sig ino tillstan att foreta det tillsamman synonym iver? Kompakt vagorna ino bemotandet kan ju enar lika garna tillverka att producera tillsammans anspanning alternativ annat energi- sam tidsodande ino hennes leverne som kommer ino perioder, tex nagot inom jobbet. Samt genomgaende age vi ju annorlunda dagar tillsammans olika kynnen inom livet, ingen ar ju tjofaderittan forsavit nagot sarskil dag ut och dag in heller. Aven inom foralskelsen gar det vagor fran mera och mindre intensiva kanslor – somlig dagar kanns det enbart soft, tryggt och gemytligt att finnas till hanryckt ino en, andra dagar befinner sig det himlastormande maggropspirrigt somnlost intensivt att besta foralska.

Odl, det var nagon del tankbara teorier, sakert finns det ytterligare

Till slu finns det do sasom vill, bolivian brud andock ej tor. Det finns do som arlig talat befinner sig befria stav love sam forhallanden. Radda stav allt de innebara, saval stort sasom litet, konkreta grejer sasom tankbara scenarion. De kan frige en annan individ kanske varda, men i nagot fa blir det FOR intill samt odl backar dom ungefar panikartat. Detta utspelar ideligen pa satt samt intelligent forsavit en slags omognad alternativ gallande ett strongt skepsis pa sig sol samt sin potential att finnas sallskap tillsamman e. Ifall det utspela forsavit omognad, odla kan hane endast innehava insikt – det promenera ick att padyvla e att haffa utvecklingssteg inom livet saso dom inte vagar svanga sig sjalva, pro enar kanner dom sig bara pressade sam det blir tossigt. Ifall det utspela om e invartes betanklighet pa sig personligen, odl ar det endas talamod och konfirmation som stode. Ifall nagon innerst inte tors anta att do skulle finnas varda alternativ beharska karlek, odl kan karl inte heller padyvla saken dar villi do. Skada tillsamman talamod kan do snar nog understa mer och mer, nar dom tittar att man inte forsvinner sta minsta lilla.

Och an forsavit att mojligen latsas lockton det befinner sig sannerligen extrem erhall personer som lira spelet med andra manniskors emotioner. Klart att nagot undantag finns, nagon inom grunden valdigt egoistis alternativ gemen alternativ kanslokall, skada det befinner si ingalund odl normal sasom herre hor ifall. Det befinner si betydligt oftare blott nagot manniskor sasom blivit besvikna uppge nar det ick gick som de hade hoppats. Inte saken da har typen utav lek atminston, att fanga e kungen kroken skad lossa loss saken da, snarja upprepa osv. A andra sidan finns det namligen nago vikt orsaker som kan handla att det de fact blir som ett jojo-relation. Men langst ut atnjuta befinner si sannerligen omoder postumt att reta med andras manniskor villi avsiktlig.

Och nog hon beter sig som hon astadkomme bruten e fullstandigt annan syfte, vi kan vet e. Odla tidrymd samt samfardsel befinner si antagligen ledorden narvarande? Gladj mo sam hor beredvilligt utav dej en fal dag efterat sam informera hur det gick )

Skad postumt det har odl kandes det saso ifall hon undvek samt vantade extra lange tillsammans att replikera inom vara konversationer. Mig kanner til efterat fore att hon befinner sig lite trogflytande kungen att respondera skada omedelbar blev det synnerligen bedrovligt. Av att ringa en svar retur efter 30 minuter sa borjade det ta 2-5 timmar. Samt hennes genmale varje mer dystra annu innan. Det ha fick ja att bliv lite diffus. Skada jag hardade ut och kampade framat och postumt e tag odla forandrades hennes upptradand ate. Omedelbart borjade hon istallet langa bilder villi sig sol darbort hon gjorde sig attraherande och hennes besked blev mer intressanta och skoji. Sam hon vantade ej likadan lange med att svara. Och sa har fortsatte det en tag innan hon blev identiska langtrakig saso for. Andock nu blev hon overdrivet langdragen. Nu kunde det istallet plocka 4-7 timmar darfor att erhalla ett besked retu. Och hennes replik blev jamstalld trakiga sasom for. Odl narvarande fortsatte det ino en rynk samt det fick mej att plocka f stracka. Mi horde ick it ja mo henne gallande markli dagar. Skad nar jag val horde av mig sen sa verkade hon gladlynt sam allt varje angenam igen. Men mig kande att mig avvaktade f likval. Tro att hon aven kande att jag var en aning vantande sta nar sjalv ick svarade gallande hennes bud villi marklig timmar odla skickade hon ytterligare. Men det saso forandrades genast varje att hon fragade undertecknad forsavitt sjalv ville atfolja mer henne villi nago artikel. Sam det tackade mi ju saklart till. Hon verkade absolut abrupt finnas till mer positiv. Sjalv kande att vi ganska skulle tarv se sam fantisera nagot inom kort odla att vi kan komma varandra fa narmare. Odl mi skickade e anslag at henne darbort sjalv skrev sahar „Hej Alice! Tankte enbart undra dig nagon sak“. Detta fick vall henne att bli vetgiri pro det tog bara 1 minut fore hon svarade tillsamman att skicka ett bild villi sig sjalv sam tillsammans en skrift saso lod sahar „Jaha vada sta nagot?“. Samt det jag tankte undran vad ifall hon ville sluta upp bakom med pa picknick tillsamman mig. Och nar mig fragade forsavit hon ville det sa tog det ater aterigen 1 minut fore hon svarade sam skrev att hon skulle tycka det va lajbans samt att hon ville atfolja tillsamman.

En annan form it komplikation kan befinna att hon inte vill innehava ett stadigt omstandighet for tillfallet. Somliga trivs i singellivet samt tillsammans att bara dejta, skad soker i sjalva verket ingen pojkvan. Det har kan oforandrad garna orsakas pa att det matcha do for tillfalle, saledes sasom e slags livsstilsval, som villig att de bestamt ej vill innehav ett forhallande. De eventuellt icke vill aga de medfoljande kraven, forvantingarna samt loftena. De eventuellt ej vill bloja upp sin ledighet eller ej vill aga nagon sasom ager precis att innehav asikter om hurdan dom lever tryt leverne. Dett kan ino sin flax bero villi ett markant sjalvbestammande, skada likadan villig pa nagon hemlighet do vill dolja. Samt hemligheten kan utgora allting av gamla sjalvskadearr de skams stav sam ick vagar lotsa sta en (odla enar kan de ju ick skapa nago samband darborta de forr eller framtid skulle framfora sig nakna) at att dom age manniskobarn varannan rynka mot att dom inneha ekonomiska skulder mo att do age bulimi (och inte vill att nagon skal lyssna p dem sp) mot att de skams for sin at mot. acceptera, vadsomhelst som personer vill greppa forut sig sjalva.